Maandlasten lineaire hypotheek

Maandlasten lineaire hypotheek

De maandlasten zullen in het begin van een lineaire hypotheek hoog zijn, want op dat moment is er nog niets afgelost op de schuld en wordt de te betalen rente over het hele hypotheekbedrag berekend. In de praktijk komt het erop neer dat aan het einde van de looptijd er weinig rente meer hoeft te worden betaald, omdat de schuld dan grotendeels is afgelost. De maandlasten zullen dus in de loop der tijd afnemen.